1)    طبقه ی اول مخصوص منافقان" است و اینان بدترین گروه از جهنمیان میباشند .

2)     طبقه ی دوم  لظی" نام دارد ,که  جایگاه اشقیا میباشد .

3)    طبقه ی سوم حطمه" است که تهمت زنندگان و عیب جویان ومال اندوزان را در خود جای داده است.

4)    طبقه ی چهارم سقر" نام دارد که  جایگاه کافر و منکر و تارکین نماز و کسانی که از مساکین دستگیری نکردند , است .و عموم جهنمیان از این در میگذرند.

5)    طبقه پنجم جحیم" است که در ان کاران ست داده میشوند .

6)    طبقه ی ششم سعیر" نام دارد وجایگاه سرپیچی کنندگان از خداوند است.

7)    هاویه طبقه ی هفتم جهنم است و نصیب کسی میشود که اعمال میزان شده اش کم باشد.وباید ۷۰ سال در جهنم توقف کند.

 


ابوالفضل علافیان (دبیرستان باقرالعلوم بادرود) طبقه ,جهنم منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بهارفایل نمایندگی مجاز اسنوا و دوو دانلود بازی | دانلود نرم افزار | نرم افزار گوشی و کامپیوتر مشاور شهر تهران trucks and trailer گروه آموزشی صدرا در مورد سیگاربرگ